Ferdi Uzunyay

İslam, ilahi hakikatleri ile insan ve toplum hayatını en iyi tesis eden, düzenleyen ve dünyayı insanlığın insanlık onuruna yaşanılır hale getirmeyi hedef edinen son, mutlak ve ebedi dindir. İslam dini,…...
Bizdeki çöküş riyazi bir hakikatle x eşittir sıfırdır. Bu sıfır öyle bir sıfır ki, sıfırı da tüketmiş bir sıfır ve buradaki x yerine ne koyarsanız koyun. Ahlak koyun, yaşam düsturu…...

15 Eylül 2021
LÂ, Arapça’da kelimenin başında kullanılabilen bir nefy edatıdır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" manalarına gelmektedir.   Fakat “L” sözcüğünün ifade ettiği anlamı yalnız bundan ibaret saymak, bu kelimenin…...

Entropi

18 Temmuz 2021
"Evrende her şey, kendini minimum enerji ve maksimum düzensizliğe çekmek ister." Entropi yasası bize der ki "Evrende her şey kendini minimum enerjiye çekmek ister." Yani aslında madden var olan her şeyinin,…...
İslam dininde akıl kudretine haiz her insan bir neferdir. Nefer, korumakla mükellef olduğu beldesini canı pahasına koruyan, daima savaşa hazır olan kişi demektir. O halde bütün müminler birer nefer değil…...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi