41. Sayımız Çıktı!

19 Şubat 2022

 

TAKDİM

Siyaset kazanı kaynar, iktisat hazanı zemheriye evrilir, diplomasi sazanı yemlenir, sosyoloji suzanı donar, geleneğin nazanı azar, akademi rezanı sapıtır, serserilik kızanı mafyalaşır, mahallenin hızanı ölür, bürokrasi hizanı tıkınır, şu olur, bu olur, memleketin başı, Allah’tan ve Resulü’nden uzak düştükçe belalardan belalara çarpar, ufuk karanlıklaşır ve bütün bu karanlıklar içinde bir de, dünyanın hepten karanlık kalmamasına vesile tek tüklerden bir Allah dostu ölür, Seyda Muhammed Konyevî Hazretleri, 80 yıllık ilim, irfan, zikir ve fikirle geçmiş hayatını, halis müminlere cirolar, ahirete ipotekler ve Cennet istikametli kanatlarıyla göçüp gider!

Ah Nakşî yolunun asil kartallarından, İslam davasının ferhunde velilerinden, âşıklar yolunun nazende güzellerinden Seyda Muhammed Konyevî Hazretleri ah!

Dünyadan şöyle bir gelip geçmek ama geçerken, dünyanın boşluğunu da dopdolu bir edayla işaretlemek ve sonra, uhrevî bir saadet için dünyevî boşluğu her dem İslamî hizmet ve meşgaleyle geçirmek, ne güzeldir, ne güzeldir, ne güzeldir ve en çok da Seyda Muhammed Konyevî Hazretleri ve onun gibi mürşitler vesilesiyle tüm müminlere emsaldir!

Emsalimiz daima, dünyevî gailelerden azade Allah dostları… Onları, cemiyet kavgamızın tozuna dumanına bulamadan, kendi nefislerimizden peyda hataların zimmetine sokmadan, fikirden azade sahte muhabbetlere muhatap kılmadan ve bu kaidelerle onları her dem, mücadele aracımızın yakıtı, kervanımızın uzaklardan istikamet tayin eden işaret parmağı, çarpışma anlarımızın manevi mahfazası bilmekte ve candan âlâ bir alaka ile sevmekteyiz…

 Nasıl sevmeyelim ki; İslam’ın en çetin yasaklara tabi tutulduğu 1942 yılında doğan ve tam 80 yıl boyunca İslam’ın yasak kıldığı tek bir fiilin faili olmadan ömrünü dakika dakika irşatla, zikirle, İslam’ı tebliğ ile geçiren Seyda Muhammed Konyevî Hazretlerinin, en sade işler içine Allah’ın sakladığı harikalarından bir harika olduğunu nasıl görmeyelim, görüp de nasıl sevmeyelim!

Sevmekten başka ne gelir ki elimizden!

Siz söyleyin; Allah ve Resulü’nün, Allah ve Resulü’ne düşmanlarca -hâşâ kaydıyla zikredelim ki!- görece yasaklandığı bir cemiyette, Allah ve Resulü’ne dair her ne varsa hepsinin toptan ve yeniden hâkimiyeti tesis edilecekse eğer, -ki inşallah edilecek!- bunu İslam davasını donmuş serçe gibi pencere kenarlarına konmuş halde bulan, onu mübarek avuçlarıyla kavrayıp içeri alan, buğulu nefesleriyle hohlaya hohlaya ısıtan ve ona can havlini iade ettikten sonra yeniden dışarıya ama bu defa kartallaşmış bir hüviyetle salan, bunu da sessiz sedasız, münzevi köşelerinde elleri duada ve zikirdeyken ifa eden Allah dostlarını, hakiki bir sevgi ile sevmekten başka ne gelir ki elimizden!

Allah’ı dostlarını sevmekten başka şey elimizden gelmediği içindir ki; bizi mutlaka ve ebedî saadete erdirecek dertlerimiz bitmez, Allah için sevmek ve gene Allah için buğz etmekten geri durmayız, Allah dostlarını sevmekten vareste bir nasip ile boyunlarımızı putlara eğmeyiz, dışımız hata ve günahlara bulansa da içimizde itikadî kir pas tutmaz, bu vaziyetimizle düşeriz, kalkarız ama her defasında kalkar kalkmaz davamızı sürdürür, modern çağın devleriyle dalaşımızı tüttürürüz!

Vaziyetimize dair ettiğimiz tarif bu, eğer tarif ettiğimiz şeyimiz aktif olan şeyimiz ise Rabbimize hamd olsun, değil ise onları Rabbimiz, dostları hürmetine aktive eylesin!

Dualarımızın kabul edilmesine, imanımızın kavileşmesine, gönlümüzün latifleşmesine de vesile olsun diye…

Her kim bu satırları okuduysa hem kendi bir Fatihâ ve on bir İhlâs Sûresi okusun hem de en az on bir kişiye gene bir Fatihâ ve on bir İhlâs Sûresi okutsun ve onları, Kâinat Efendisi’nden başlayan ve Seyda Muhammed Konyevî Hazretlerine erişen bir silsileyle hediye eylesin!

Fatihâlar, İhlâslar hürmetine mücadele azminiz diri, muhabbet cüzünüz iri olsun!

 

Mesaj ile sipariş vermek için tıklayınız>>

Kitapyurdu üzerinden sipariş vermek için tıklayınız>>

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi