İslam, ilahi hakikatleri ile insan ve toplum hayatını en iyi tesis eden, düzenleyen ve dünyayı insanlığın insanlık onuruna yaşanılır hale getirmeyi hedef edinen son, mutlak ve ebedi dindir. İslam dini,...

Türkiye ekonomik, siyasi ve sosyal kargaşaların zemininde hızla seçimlere doğru gidiyor. Bu gidişte demokrasinin, yani kendisine görülmeden iman edilen modern dogmanın panayırında devasa bir sirkin kurulmasının yakın olduğu da malumdur....

Yaratıldığı günden bugüne yaşamını kolaylaştırma çabası veren insan, birçok buluşa imza atmıştır. Bu buluşlardan bir tanesi ise otomobillerdir. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomobiller, insana büyük kolaylıklar sağlamaktadır.   

...

Dik durmak...

Dış etkenlerin, yorucu tahakkümüne göğüs germek...

Kırılmayı, eğilmekten evla görmek... Rüzgârın estiği yere kavis almaktansa, onun yönünü değiştirmeye niyet etmek...

Zannediyorum bunları yapabilene tavır adamı deniliyor. Çağımızda ciddi...

Cinsellik tabi bir vakıadır maamafih cinsel ihtiyaçların makul ve meşru zeminde giderilmesi iktiza eder. Morfolojik, biyolojik ve fıtraten canlı türlerinde farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklardan bazıları sadece o türe has olmuş...

Gökte mavilikten eser yoktu. Mavilik yerini kan kırmızısına bırakmıştı. Sanki kanla sulanan toprak değil de göktü. Havanın kasveti yeryüzüne yayılmıştı. Hava, topların ve mermilerin toprağın üzerine düşüp tozunu kaldırmasıyla bulanık...

Küsüratı, hesabı-kitabı, evveli ve ahiri ile yirmi yıldır baş olanlara bir beş yıl daha ikram edildi... Dün ve bugün arasında bir mukayeseye girildiği taktirde esasen yirmi yıldır iktidarda bulunan kimselerin...

İnsanda aranan en mühim hasletlerden biri de delikanlılıktır. Aslında ilk bakıldığında delikanlılık basit bir iş gibi gelebilir. Ancak delikanlı olmanın bu dünya namına götürüsü de az değildir hani.

Doğruyu evirmeden...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi