M. Ali Fırat

M. Ali Fırat

Geçtiğimiz gün sekizincisi düzenlenen Türk Konseyi Devlet başkanları zirvesi hem küresel hem de Asya coğrafyası için birçok açıdan çeşitlilik içermekteydi. Çeşitli üye ve gözlemci devletlerin katılımı ile gerçekleşen toplantı değişik...

Bizlerin yaşam serencamı içinde, türlü debdebeler, türlü giriftlikler ve dahi nice cendereler… Bizlerin bakışı, oturuşu, kalkışı ve konuşması gibi farklı olan bu giriftlikler bir o kadar da işlevseldir. Seni sen...

Dünya üzerinde, geçmişten günümüze bilinen diller üç yahut dört bin. Bu dillerden yazıya aktarılanların sayısı ise birkaç yüz civarı. Buna mukabil her yazılan dilin kendine ait bilgi ve birikimi ve...

Tarihsel ilerleme ve tarihin kırılma anlarında yaşanan sosyopolitik dönüşümlere bakıldığında kitle iletişim araçlarının önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Nitekim matbaanın icadı ile kilisenin egemenliği sorgulanmış ve İncil’in Hristiyan toplumlarının ulusal...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi