İltuğ Turan

İltuğ Turan

Kâinatta hiçbir sahte yoktur ki mukadder oluşu halinde hakikatine gebe kalmasın.

Sahtenin bir özelliği vardır. Uygulama sahasına geldiğinde sahteliğinden mülhem ciddi sıkıntılara duçar olması ve bütünüyle olmasa da bir kısmıyla...

Parti Çıkmazı

30 Mayıs 2022

Günümüz siyasi ahvâli içler acısı hem siyasi partilerce hem seçmen çevrelerince…

Seçmenin eleştiri odakları başlıca iki temel üzerinde şekillenir. Bunlardan ilki dünya görüşüne bende olmuş kesimlerce ideolojik beklentiler hasebiyle yöneltilen...

Ömer Seyfettin'in hikayeleri, hâlâ hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Bu hikayelerin büyük çoğunluğunda kalemindeki kuvvet, öykülemedeki marifet ve çocuklara hitabet düsturuyla daha erken yaşlarda tanışmamızın etkisi büyük. Bazıları ise tahlil ve tiplemeleriyle...

Dinsiz Ahlâk Telakkisi

16 Ağustos 2021

Ahlâk cihanşumûl bir tanımla iyi, doğru ve güzeli ayırt edebilme hassası.

Asırlardır tartışılan semavi din alimlerinden tutunda uzak doğunun mistik düşünce önderlerine, filozoflardan başlayın da fizikçi bilim adamlarına kadar hakkında...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi