Servet Turgut'un Kaleminden

Takdim

-Olmasaydı, Allah’ı bilemeyeceğimiz O…

O’na bu cümleyle başlıyoruz… Niye? Varlık, sireti değil ama sureti yönünden insan lisanının fiilleri üzerinde durur. Yapmak, etmek, uyumak, yürümek, anlamak, yemek, düşünmek vesâir…

Söyleyin;...

Takdim

Müthiş bir hareketin hazırlanmakta olduğunu anlayan müşrikler, kudurdular. Bir ölüm kalım meselesinin kıyısında olduklarını sezmiş, bu sebeple müminlere ettikleri zulmü arttırmışlardı.

Bazı müminler Allah Resulü’nün huzuruna çıktılar ve durumlarını...

Takdim

Muhammed bin Mesleme, on kişilik seriyye birliği başında, Zülkassa mevkiine gönderildi. Fakat bu birlik, yüz kişilik düşman tarafından basıldı ve bütün Sahabîleri şehit etti. Muhammed bin Mesleme Hazretleri de,...

Takdim

Alaylar Zituvâ mevkiinde toplandı. Allah’ın Resulü’nü ortalarına alarak, etrafında halkalandılar. Hicretin sekizinci yılının Ramazan ayı… Onun da, yirminci günü… Kâinat Efendisi, Mekke’ye inerken develerinin arkasına Usame bin Zeyd’i bindirmiş...

Takdim

Ceylanlar arasında, kır taksimatı yapmak kolaydır… Ya, her biri, dişli, pençeli yırtıcılar arasında, but taksimatı yapmak?

İslam’ın hızla intişar etmeye başladığı devirde, İslam’a henüz baş sokan, kalpleri ve akılları...

Takdim

Henüz başlamamış ya da başlatılamamış bir kavgada hiç kimse, zeballahî bir adama ilk yumruğu vurmak istemez… Kimse vurmayınca da o kavga başlamaz ve bu kavga başlamadığı için de, zeballahî...

Takdim

Vahdet-i Vücud’u, dini bir ilke ve sahih ya da sahih olmayan bir keşif olarak görmek yerine, bir çok hatayla da muttasıf bir nazariye olarak görüyoruz… Bir nazariye ki; Kendisini...

Takdim

Aziz Aquinalı Thomas, Katolik Kilisesi’nin resmi öğretisini kuran kişi… Hz. İsa’dan, 13 asır sonra… Bu vaziyet bile, Hristiyanlığın kul yapısı – hem de adi kul yapısı!- olduğuna delil… Zira...
Page 1 of 3

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi