Politik Sekeratında Kılıçdaroğlu, Sona Doğru...

Yazan: 15 Ekim 2023 305

Kılıçdaroğlu 75 yaşında… Tabiî hayat belirten bir mahlûk olarak değil de, sunî bir kullanışlılık belirten haliyle artık politika pirliğine ermiş bu adam, bellidir ki politik yaşamının sekeratına girmiştir. Evet, bizim sıklıkla “Avanak Avni” isimli karikatür tiple kıyaslama yaptığımız vaziyetiyle Kılıçdaroğlu, kendisine CHP genel başkanlık yolunu açanlar henüz istemeseler de, CHP kadrolarına nimet ve güç yolunu açamaması sebebiyle bellidir ki, kısa bir vakit sonra cartayı çekecek ve terk-i siyaset eyleyecektir. Şu an Kılıçdaroğlu’nun hâlâ politika dünyasını meşgul etme sebebi, acaba birkaç damla daha çıkar mı diye sıkıldıkça sıkılan buruşuk bir limonunkine benzeyen bir ahvalden varestedir ve öyle ya da böyle, bu buruşuk limonun çöp tenekesine yollanması an meselesidir!

Peki, Kılıçdaroğlu’ndan az daha verim alınabilir mi, genel seçimlerde Kılıçdaroğlu sayesinde yola devam etmesi sağlanan Ak Parti’ye, yolu daha kendinden emin yürüyebilmesi için yaklaşan belediye seçimlerinde de gene Kılıçdaroğlu üzerinden bir ikramda daha bulunulabilir mi?

Ya da tersinden, artık muhalif kanada illallah ettirmiş Kılıçdaroğlu’nun, belediye seçimlerine bile varmadan şutlanması suretiyle muhalefet şahlandırılır mı, bu suretle de şımarmış Ak Parti uslandırılır mı? Bunların hepsi, perde önünde değil de ardında hem Ak Parti’nin, hem de Kılıçdaroğlu bıkkınları olarak CHP muhalefetinin ne gibi bir performans sergileyeceği, vatandaşa değil de vatan dışına ne gibi vaadlerde bulunacaklarıyla ilgili meseleler…

Böyleyken bütün bu ihtimallerin ana merkezinde, Dersim limonundan birkaç damla daha verim alınıp alınamayacağı var…

Ama ne olursa olsun bütün ihtimallerin sonunda da değişmeyen tek şey var; Türk politikasının artık kemale ermiş Kemal’inin, limondan vaziyetiyle artık son damlası da akıtıldıktan sonra çöpe gidecek olmasıdır…

“Kanının son damlasına kadar” şeklindeki bir azimle CHP genel başkanlığını bırakmak istemese de, gerçekten O artık özünün son damlası da sıkılan ve buruş buruş vaziyetiyle çöpe tıkılmak üzere olan bir limon gibidir ve an itibariyle bulunduğu mevki de zıkkımın dibidir!

Politik sekeratının da ahir vaktinde olarak Kılıçdaroğlu’nu, uğurlamaya hazırlanınız!

Ve Allah’a ermek açısından ruhuna rahmet değilse bile cartayı çekmek açısından vuzuhuna şeamet okuyunuz!

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi